Czynnik kulturowy

Wielokulturowość w obliczu postępującej globalizacji to coraz częstsze zjawisko. W globalizującej się gospodarce wielokulturowość staje się coraz częstszym wyzwaniem w procesie aranżacji wnętrz.

Proces racjonalizacji i funkcjonowania nowoczesnej przestrzeni biurowej musi zakładać współpracę między ludźmi wywodzącymi się z różniących się od siebie kręgów cywilizacyjnych. Idąc tą drogą tworzymy pola współpracy i porozumienia dla spotkać międzynarodowych.

Dobieramy aranżacje i dopasujemy produkty odpowiadające wyzwaniom nowoczesnego rynku i kooperacyjnej formy pracy.