Miejsce pracy a wydajność

W nowoczesnej koncepcji biuro przestaje być tradycyjnym zakładem pracy a staje się przestrzenią dialogu oferując pracownikowi narzędzia i tworząc klimat dążenia do sukcesu. Jest miejscem realizacji zawodowej, w którym przebywa się chętnie. To czego potrzebujemy w pracy to wydzielone miejsca zorientowanie na: komunikację multimedialną, spotkania wielostronne, pracę koncepcyjną i administracyjną oraz odpoczynek.

Promujemy kreatywność i innowacyjność tym samym zwiększając wydajność pracowników. Działając w oparciu o nowoczesne aranżacje.

Wykorzystujemy badania monachijskiego Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana (Ludwig-Maximilian Universität) oraz instytutu Frauenhofer w Stuttgarcie. Badania z 2006 roku przeprowadzone przez wyżej wymienione placówki wskazały na widoczną zależność pomiędzy aranżacją przestrzeni biurowej a wynikami pracy. Jakość i wiedza zastosowane w projektowaniu biur przekładają się na wzrost wydajności do 36%.

Dobrze dobrane wyposażenie i ich odpowiednia aranżacja poprawiają przepływ informacji i działanie korporacji.